Predstavitev učbenikov
          V Deželi glasbe
          Mali glasbeniki 1
          Mali glasbeniki 2
          Mali glasbeniki 3
          Mali glasbeniki 4
          Mali glasbeniki 5
          Mali glasbeniki 6
          Solfeggio I
          Solfeggio II
          Priloge
          Didaktična igra
  Glasbene pravljice


 

 

 

 

 

 

O avtoricah učbenikov


avtorice

Predstavitev avtoric od leve proti desni: Karmen, Mojca, Brigita.
 

Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Costantini in Mojca Širca Pavčič, so profesorice na Glasbeni šoli Postojna, kjer poučujejo predmet nauk o glasbi. Že od samega začetka službovanja jim je zbiranje in oblikovanje gradiv za pouk nauka o glasbi predstavljalo velik izziv in nujo, saj je literature, ki bi bila namenjena učencem, primanjkovalo.

Skozi vsa leta ustvarjanja je avtoricam predstavljal izziv ponuditi učiteljem dober didaktični pripomoček za pouk nauka o glasbi, otrokom pa na njim razumljiv in prisrčen način podati široko paleto glasbenih znanj, ki jih predmet zajema.

V letih od 1995 do 2011 so oblikovale komplet učbenikov in priročnikov za učitelje ter tako zaokrožile vertikalo teoretskega izobraževanja na osnovnih glasbenih šolah.
 

Avtorice učbenikov Mali glasbeniki, Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Costantini in Mojca Širca Pavčič so v letih 2011 in 2012 prejele:

        - PRIZNANJE BLAŽA KUMERDEJA, ki ga podeljuje Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
          za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti za področje glasbenega šolstva ter

        - PRIZNANJE FRANA GERBIČA, ki ga podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol,
          za nadpovprečno uspešno delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja.
 

 
Občina Postojna jim je leta 2016 podelila PRIZNANJE MIROSLAVA VILHARJA.
 

 

priznanje

Priznanje Blaža Kumerdeja
- Zavod RS za šolstvo

priznanje

Priznanje Frana Gerbiča
- Zveza glasbenih šol Slovenije

 

 

 

Vse pravice pridržane - & Copyright 2017 / Izjava o zasebnosti

           Studio Intera